zatvori oglas

24. SLAVONSKI BIENNALE

Prijave za sudjelovanje na 24. slavonskom biennaleu


OSIJEK - Ove godine je Slavonski biennale prvi put naslovljena izložba: „Jednom jedan putnik" je naslov koji ima funkciju širokog koncepcijskog i kustoskog okvira, s naglaskom na komunikacijsku ulogu suvremene likovne i vizualne umjetnosti.

Slavonski biennale skupna je, žirirana izložba na kojoj se predstavlja suvremena vizualna umjetnost po izboru ocjenjivačkog suda (dr. sc. Marina Viculin, predsjednica, te članovi Ivan Faktor, Slaven Tolj, Davor Vrankić, Valentina Radoš, članica i kustosica izložbe).

Natječaj za sudjelovanje na 24. Slavonskom biennaleu traje do 30. rujna 2014. godine. Prijave se šalju u digitalnom obliku, na adresu Muzeja likovnih umjetnost, u Osijeku. Jedan autor može na natječaj prijaviti jedan rad. Svi prijavljeni radovi moraju biti spremni za izlaganje.

Za natječaj se mogu prijaviti isključivo radovi nastali nakon 1. srpnja 2012. godine. Natječaj je otvoren od objave do 30. rujna 2014. godine. Izložba će se održavati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku od prosinca 2014. do veljače 2015. godine.

Sve upite vezane uz 24. slavonski biennale šaljite na e-mail Muzeja gluo@gluo.hr ili na e-mail adresu kustosice izložbe valentina.rados@gluo.hr. Ostale informacije te Pravila za održavanje izložbene manifestacije Slavonski biennale potražite na www.gluo.hr

 Najnovije