Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

ZDRAVA HRANA

Svjetski dan zdravlja 2015.: Koliko je sigurna Vaša hrana?OSIJEK - Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja, na dan osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), još od 1948. godine. Odabirom ovogodišnje teme – sigurnost hrane – WHO želi podići svijest o ovom javnozdravstvenom pitanju globalnog značaja te ukazati na važnost i ulogu svih dionika u prehrambenom lancu – od uzgajivača, prerađivača, proizvođača do prodavača i potrošača te državnih institucija u sustavu sigurnosti hrane i akademske zajednice.

Hrvatska agencija za hranu (HAH), kao institucija koja obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u RH, sudjeluje u različitim aktivnostima koje su predviđene ovogodišnjim programom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja. HAH će kroz brošuru Sigurnost hrane u mom domu dati savjete građanima kako pravilnim rukovanjem hranom mogu znatno smanjiti rizik za svoje zdravlje.

Više informacija o Svjetskom danu zdravlja pročitajte na: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/en/

WHO u edukativnim materijalima 5 ključeva za sigurniju hranu objašnjava osnovne principe kojih bi se svi trebali pridržavati kako bi spriječili bolesti porijeklom iz hrane:

Izvor: HAH
Foto: Eko oglasnik

 
 Najnovije