Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

IMOS 2015.

Sajam informiranja mladih - Snaga sudjelovanja


OSIJEK - U nastojanjima podizanja kvalitete informiranja i aktivnog sudjelovanja mladih PRONI Centar za socijalno podučavanje, Volonterski centar Osijek i Savjet mladih Grada Osijeka zajedno organiziraju sajamsku manifestaciju koja će se održati  u Osijeku, 23. svibnja 2015. na Promenadi od 10 do 13 sati, pod zajedničkim nazivom “iMOS – Snaga sudjelovanja”.

Ova sajamska manifestacija objedinjuje „iMOS “ - Sajam informiranja mladih, kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje i Sajam „Snaga sudjelovanja“, kojeg provodi Volonterski centar Osijek. Zajednički je cilj spajanja ova dva događaja promovirati suradničko djelovanje i obilježiti završetak tjedna koji će obilovati aktivnostima u sklopu manifestacije “Hrvatska vololontira!”

Pozivamo sve institucije, organizacije, nevladine organizacije, civilne inicijative i poslovni sektor koji direktno ili indirektno rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.
                                                            
Sajam informiranja mladih iMOS provodi se već šestu godinu zaredom u suradnji sa Savjetodavnim odborom Regionalnog info-centra za mlade Osijek te financijsku potporu Grada Osijeka. U ovoj godini naglasak stavljamo na proces strukturiranog dijaloga s mladima koji je u Hrvatskoj započeo u srpnju 2013., a cilj mu je savjetovati se s mladim ljudima o temama koje su od važnosti za mlade. Tema tekućeg ciklusa strukturiranog dijaloga je društvena uključenost mladih.

Sajam „Snaga sudjelovanja“ provodi se u sklopu manifestacije „Hrvatska volontira!“ treću godinu zaredom, a za cilj ima javno predstavljanje volonterskih programa udruga i javnih ustanova te međusobno povezivanje i umrežavanje, kao i motiviranje građana na volontiranje.

Molimo Vas da prijavnicu za sudjelovanje pošaljete e-mailom: info@vcos.hr, najkasnije do 20. svibnja 2015.

Za potrebu dodatnih informacija i upita možete nas kontaktirati i na e-mail: icm@proni.hr te na sljedeće brojeve telefona:  031/283 056 (Info-centar za mlade) i 031/211 306 (Volonterski centar Osijek).

Izvor: www.icm-osijek.info
          www.vcos.hrNajnovije