Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

GARANCIJA ZA MLADE

Istraživanje o informiranosti mladih


OSIJEK - Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek/Regionalni info-centar za mlade Osijek i Projekt građanske demokratske inicijative P.G.D.I. Beli Manastir, provode istraživanje o informiranosti mladih (15 – 30 godina) s područja Slavonije i Baranje o mjeri „Garancija za mlade“.

Mjera "Garancija za mlade" novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba radi što brže aktivacije na tržištu rada. Riječ je velikom broju podmjera (više od 20-ak), a neke poput fiskalne olakšice pri zapošljavanju, stručnog usavršavanja ili edukacije najzastupljenije i najiskorištenije su.

Ovim putem sve navedene organizacije mole sugrađane – osobe između 15 i 30 godina da ispunjavanjem ankete, koja se nalazi u linku ispod, pomognu u uspješnosti ovog istraživanja. Ispunjavanje ankete ne zahtjeva više od pet minuta vremena.

Anketa se nalazi na LINKU

Monitoring „Garancija za mlade“ provodi se u sklopu projekta IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“. Više o projektu „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ te monitoringu „Garancija za mlade“ na www.centar-za-mir.hr

Osnovni cilj monitoringa je zagovaranje za unaprjeđenje provedbe i povećanje učinkovitosti mjere “Garancija za mlade”. Planirane aktivnosti su; prikupljanje podataka putem anketa, fokus grupe relevantnih dionika, statistički podaci od relevantnih institucija, analiza te izvješćivanje i davanje preporuka/e u odnosu na učinkovitiju raspodjelu sredstava.

Kontakt osoba:
Miren Špek, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koordinator
E-mail : miren@centar-za-mir.hr
Tel : 031 206 886

Izvor: Centar za mir

 Najnovije