Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

KOPAĆKI RIT

Obavještajna točka HGSS Stanice Osijek


OSIJEK: Danas, 3.8.2016. u 12 h, na Prijemnom centru Parka prirode Kopački rit u Kopačevu obilježit će se uspostava obavještajne točke HGSS Stanice Osijek prigodnim postavljanjem ploče „HGSS OBAVJEŠTAJNA TOČKA“ I  prezentacijom  opreme i aktivnosti članova HGSS Stanice Osijek.
 
Park prirode i HGSS Stanica Osijek  imaju dobru suradnju već duže vrijeme: Stanica Osijek organizira vježbe  potrage i spašavanja u Parku, članovi Stanice Osijek demonstriraju svoje vještine i opremu i educiraju posjetitelje na manifestacijama Ustanove, Park daje podršku akcijama HGSS-a.
 
 Park prirode Kopački rit bilježi sve  veći broj posjetitelja koji se bave raznim aktivnostima u prirodi (hodanje, trčanje, vožnje čamcima, kanuima, biciklima), a, s obzirom da se radi o specifičnom močvarnom terenu koji je dijelom vrlo teško pristupačan,  raste i potreba za povećanjem sigurnosti posjetitelja za vrijeme boravka u Parku.
 
Obavještajna točka HGSS podrazumijeva da će svi djelatnici Parka biti educirani o postupcima dojave u slučaju nesretnog slučaja, a članovi HGSS Stanice će provesti i obuku djelatnika Parka za efikasno pružanje prve pomoći. Predviđeno je da obavještajna točka ima osnovnu opremu za spašavanje, koja bi se dopunjavala u skladu sa mogućnostima.
 
HGSS Stanica Osijek djeluje od 2009. godine i danas ima 30 članova  kao i 2 potražna psa. Svi članovi Stanice su osposobljeni za spašavanje sa visina, za potrage na nepristupačnim terenima, za spašavanje na vodama kao i za pružanje hitne medicinske pomoći u izvanurbanim uvjetima.
 
Uspostava Obavještajne točke HGSS u Parku predstavlja logičan nastavak dobre suradnje, a doprinijet će da se svi posjetitelji osjećaju sigurno u Parku i neometano uživaju u prirodi.

Izvor: PP Kopački rit


 Najnovije