Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

ZAŠTITA PRIRODE

Kopački rit jučer, danas, sutra


OSIJEK - 5. Simpozij sa međunarodnim sudjelovanjem - Kopački rit jučer, danas, sutra

Prvi znanstveno-stručni skup „Kopački rit jučer, danas, sutra“ održan je u Tikvešu, 27. rujna 2012. godine. Cilj organizacije skupa bio je okupiti istraživače iz različitih znanstvenih disciplina koji će prikazati ostvarena postignuća ili najaviti planirane istraživačke aktivnosti te uključiti i druge dionike i korisnike prostora u širem okruženju Parka prirode „Kopački rit“. Bila je to vrlo važna godina jer je UNESCO 11. srpnja 2012. proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske i uključio ga u Svjetsku mrežu rezervata biosfere.

Park prirode „Kopački rit“ ima ključnu ulogu u rezervatu biosfere zbog iznimnih prirodnih vrijednosti i zbog iskustva u upravljanju ovim zaštićenim područjem. Nakon prvoga skupa održani su 2. simpozij (2. i 3. listopada 2013.), 3. simpozij (3. listopada 2014.) te 4. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem (1. i 2. listopada 2015.).

Ovogodišnji su 5. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra 2016.“ organizirali: Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, uz suorganizaciju međunarodne udruge zaštićenih područja uz rijeku Dunav „Danubeparks“ i međunarodne znanstvene udruge „Balkan Environmental Association“. Tijekom dva dana održavanja simpozija, 29. i 30. rujna 2016., bit će održana 34 usmena izlaganja i 4 posterska.

Ponosni smo što smo u kratkom vremenu uspjeli u organizaciji stići do 5. simpozija i što svaki sljedeći okuplja sve više sudionika. Značajno je proširen opseg tema o kojima se izlaže. Promiče se multidisciplinarni pristup u obradi tema koje nisu usko povezane sa zaštitom prirodnih vrijednosti i održivim korištenjem prirodnih dobara u području Parka prirode „Kopački rit“, nego se dotiču šireg prostora Baranje i istočne Hrvatske. Stoga su u program simpozija uvrštene različite teme iz obrazovanja, gospodarstva, povijesti, jezikoslovlja, umjetnosti i turizma. Zadovoljni smo što se radu simpozija priključuju znanstvenici i stručnjaci iz inozemstva.

Tekst: Siniša Ozimec

 

Prilozi:Najnovije