Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

PREDAVANJE

Konzervator u arhivu


OSIJEK - Konzervatorsko-restauratorska istraživanja traže usporednu potvrdu materijalnih terenskih činjenica i povijesnih zapisa u arhivskim izvorima. 

4. u nizu predavanja s raspravama:  

Povezanost arhiva s mnogim sferama života očituje se kod konkretnih potreba za podacima koje arhivi čuvaju. Tako i stručnjaci raznih profesija upravo u arhivima pronalaze podatke koji su im potrebni kod donošenja ključnih odluka u njihovom stručnom radu. Na temelju tog iskustva, Državni arhiv u Osijeku nastavlja s organiziranjem niza predavanja s raspravama na odgovarajuću temu povezanu s arhivskim gradivom i aktualnim arhivskim istraživanjima i to upravo iz perspektive i riječima samih korisnika, istraživača raznih struka..

Konzervatorska i restauratorska struka, nakon primarnog uvida u stanje baštinskih objekata i materijalnih činjenica koje utvrđuje terenskim istraživanjima, poseže upravo za arhivskim dokumentima kako bi pronašla odgovarajuću usporednu potvrdu stečenih spoznaja ili njihovu korekciju na temelju dokumenata iz vremena gradnje ili kasnijih adaptacija i preinaka. Tako mnogi dokumenti, desetljećima ili stoljećima posve nezapaženi, odjednom dobivaju svoju novu ulogu i značenje kao svjedoci vremena i događanja.

U nedostatku odgovarajućeg prostora za javna okupljanja u samom arhivu, Klub knjižare Nova i nadalje pruža svoje gostoprimstvo ovim predavanjima u mjesečnom ritmu.

Gošća-autorica: Irena Pauk Sili, konzervator povjesničar umjetnosti

U Hrvatskom restauratorskom zavodu, Restauratorskom odjelu Osijek, Irena Pauk Sili radi od 2001. godine. U svom stručnom radu temeljno se bavi povijesno-umjetničkim i konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima pokretne i nepokretne kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema. Kao voditeljica istraživanja radila je na velikom broju sakralnih i profanih objekata među kojima i na projektu “Vukovar – Barokna jezgra, u sklopu projekta “Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol.” Rezultatima konzervatorsko–restauratorskih istraživanja i prijedlozima obnove znatno doprinosi očuvanju kulturne baštine, posebice objekata osječke Tvrđe.

Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i nekadašnji predavač (vanjski suradnik) na Umjetničkoj akademiji u Osijeku za kolegij Zaštita spomenika.


Izvor: Državni arhiv u OsijekuNajnovije