Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

FORUM

Uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi


OSIJEK -  Osijek je domaćin Međunarodnog foruma na temu: Recikliranje u poslovanju, a koji će se održati  6. prosinca 2017. godine od 13:00 do 17:00 sati u konferencijskoj dvorani hotela Waldinger u Osijeku.

Glavne teme foruma su:
•    Koje su mogućnosti i izazovi pri pre lasku na cirkularnu ekonomiju? Tko bi trebao ponuditi podršku i kome?
•    EPR (Proširena odgovornost proizvođača) i podrška za inovacije i nove poslovne modele u kružnoj ekonomiji.

Forum se organizira u sklopu projekta MOVECO u kojemu je TERA Tehnopolis konzorcijski parter, dok je Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek suorganizator, a Grad Osijek pridruženi partner.

Sudionici foruma su: proizvodne tvrtke, istraživačke organizacije, kreatori politika, poslovne potporne institucije te organizacije civilnog društva (tvrtke, akademska zajednica, politika i civilno društvo).

Na Forumu sudjeluju predstavnici iz 11 zemalja koji imaju aktivnu ulogu u promicanju primjene reciklaže u poslovanju. Forum je ujedno prilika za razmjenom iskustava od strane zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo i uvid u rješavanje izazova cirkularne ekonomije.

Sve veći ekološki problemi današnjice leže u neodrživom iscrpljivanju prirodnih resursa te principu koji koristi linearna ekonomija - „uzmi-koristi-baci“. U našem gospodarstvu velika količina iskorištenih resursa završava kao otpad na odlagalištima koji zagađuju okoliš toksičnim sastojcima koji se nalaze u proizvodima. Stoga je od izuzetne važnosti spriječiti njegov nastanak. Budućnost leži u cirkularnoj ekonomiji koja koristi princip „uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“. Europska komisija kroz Strategiju za cirkularnu ekonomiju teži donijeti koristi za društvo, okolinu i ekonomiju. Cirkularna ekonomija je nova uzdanica Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Međunarodni forum će biti organiziran dvojezično (hrvatski i engleski jezik), a prijaviti se možete putem sljedećeg linka.

Projekt je sufinanciran iz fondova Europske unije (ERDF, IPA).

 Najnovije