Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

PREDAVANJE

Predavanja u Državnom arhivu


OSIJEK - Državni arhiv u Osijeku namjerava i tijekom 2018. godine nastaviti s nizom predavanja s raspravama u mjesečnim razmacima koja bi se održavala na odgovarajuću temu povezanu s arhivskim gradivom i aktualnim arhivskim istraživanjima.

Ovu godinu započinjemo s predavanjem u Klubu knjižare Nova, ali se nadamo tijekom godine preseliti u prostore Državnog arhiva u Osijeku koji će biti uređeni.

Arhivisti uvijek naglašavaju kako sređivanje arhivskoga gradiva te njegova intelektualna i materijalna (fizička) zaštita, kao glavni zadatci svake arhivske ustanove i rada djelatnika u arhivima, svoj konačni smisao imaju u prezentaciji i korištenju arhivskoga gradiva.

Nizom predavanja i rasprava koje planiramo tijekom 2018. godine želimo građanima i nadalje približavati bogatstvo sadržaja arhivskih fondova i zbirki Državnog arhiva u Osijeku iz perspektive korisnika, istraživača, ali i iz perspektive samih arhivista kojima je ta baština povjerena na čuvanje.  

Gost-autor: dr. sc. Žarko Španiček

Dr. sc. Žarko Španiček je pročelnik Konzervatorskog odjela u Požegi za područje Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije. Pored rada u konzervatorskoj struci dugi niz godina bavi se i širim istraživanjima povijesti Slavonije i Baranje.

Tijekom 2017. godine je nastavio svoje višegodišnje istraživanje uloge vodenica i tradicijskih mlinova u gospodarskom i društvenom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema. U Državnom arhivu u Osijeku istraživao je uglavnom fond Valpovačkog vlastelinstva (HR-DAOS-476) s namjerom proširenja ranijih spoznaja o stanju vodeničarskog obrta na velikim slavonskim rijekama tijekom 18. i 19. stoljeća. Ta su istraživanja donijela mnoštvo podataka o vodenicama na Dravi i manjim slavonskim vodotocima.

Izvor: Državni arhiv

 Najnovije