Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO

Edukacija o samozapošljavanju


OSIJEK - Centar za poduzetništvo Osijek, u sklopu projekta „Edukacijom do razvoja socijalnog poduzetništva“, organizira edukaciju o samozapošljavanju. Cilj projekta je edukacija, savjetovanje i osnaživanje nezaposlenih osoba s područja grada Osijeka zainteresiranih za samozapošljavanje te stvaranje pretpostavki za uspješno pokretanje i vođenje poslovnog poduhvata. Ciljana skupina su nezaposlene osobe, koje žele pokrenuti vlastiti poslovni poduhvat s područja grada Osijeka.

Sudjelovanjem na edukaciji o samozapošljavanju polaznici će dobiti nova znanja, povećati postojeća te svladati vještine koje će im biti neophodne za uspješno vođenje posla. Analizirati će sami sebe, imaju li karakteristike i vještine koje poduzetnik mora imati, razraditi će detaljno svoju ideju, odabrati pravni oblik koji će registrirati, izračunati cijene svojih proizvoda, napraviti plan marketinga i prodaje, spoznati koje sve troškove mogu imati, napraviti račun dobiti i gubitka, izračunati točku pokrića i na kraju napraviti sami svoj poslovni plan. Kao sastavni dio edukacije, provest će se i edukacija „Financijska abeceda poslovanja“ na kojoj će polaznici naučiti više o financijskom poslovanju, prihodima i rashodima, kako njima upravljati, kako izdati račun, što je to fiskalizacija, kako obračunati amortizaciju i plaću, kako napraviti putni nalog, kako voditi blagajnu te detalje o sustavu oporezivanja i PDV-u.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, ali je obvezna prijava na LINKU  ili na 0800 345 345.

Edukacija će se održati od 14. – 22.11.2016., u vremenu od 12,00 – 16,00 sati u prostorijama Centra za poduzetništvo, J. J. Strossmayera 341, Osijek. Za sve dodatne informacije možete nam se javiti na 0800 345 345 ili na info@czposijek.hr.

Provedbu projekta „Edukacijom do razvoja socijalnog poduzetništva“ sufinancirana je od strane  grada Osijeka u okviru Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga za 2016. godinu.

Izvor: CZP OsijekNajnovije