Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

NOVE VIJESTI

7. Nacionalna platforma Erasmus Student Newtorka


OSIJEK - U razdoblju od 4. - 6. prosinca 2015. u Osijeku će se održati 7. Nacionalna platforma Erasmus Student Newtorka (ESN) Hrvatska, u organizaciji ESN-a Osijek, lokalne sekcije internacionalne volonterske organizacije koja se bavi promicanjem studentske mobilnosti u Europi. Događaj će okupiti 70-ak predstavnika  iz Dubrovnika, Splita, Zadra, Rijeke, Zagreba i Osijeka, kao i nekoliko delegata iz stranih zemalja, koji će kroz praktične radionice, predavanja i sastanke raditi na poboljšanju i unaprijeđivanju programa rada lokalnih sekcija.

Nacionalna Platforma (NP) održava se dva puta godišnje i predstavlja glavnu skupštinu ESN-a Hrvatska, a bavi se temama promocije studentske mobilnosti na sveučilištima diljem Hrvatske, analizom dosadašnje suradnje s Agencijom za mobilnost i programe EU te raspravama, kritikama i pohvalama o radu sekcija. Nacionalna Platforma po prvi se put održava u Osijeku te pruža jedinstvenu priliku za predstavljanje i promociju osječkog sveučilišta članovima ESN mreže; Sveučilište J. J. Strossmayera bit će domaćin delegatima sa svih većih Sveučilišta Republike Hrvatske, no i nekolicine iz susjednih zemalja, što direktno doprinosi promociji našeg Sveučilišta na nacionalnoj i regionalnoj razini. Zahvaljujući radu ESN-a Osijek sve se više kolegija na razini cijelog Sveučilišta prilagođava vanjskim studentima te se u sve većoj mjeri počinju izvoditi na engleskom jeziku, a administracija odlaska na studentske razmjene više ne predstavlja veliku prepreku,kao što je to bio slučaj prije samo nekoliko godina.

ESN Hrvatska svake godine dobiva na važnosti te je već sada relevantna udruga na području visokog obrazovanja. Svojim istraživanjima i predavanjima ukazuje na probleme, kao i moguća rješenja, pri izvršavanju mobilnosti na sastavnicama hrvatskih sveučilišta. Sam rad na unapređenju mobilnosti ključan je za multikulturalnu Europu, posebice iz razloga što naše Sveučilište svake godine ugoštava sve više studenata iz mnogobrojnih europskih zemalja. Dugoročni ciljevi ESN-a Osijek su prepoznavanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u drugim gradovima Republike Hrvatske kao grada koji ulaže u razvoj visokog obrazovanja, što se i očekuje od grada u kojem studenti čine petinu populacije. Sveučilište u Osijeku ključan je dio slagalice sveukupne slike o obrazovanju u Hrvatskoj, a ESN Osijek ga, kroz organizaciju Nacionalne platforme, želi promovirati na nacionalnoj razini kao tolerantno Sveučilište otvoreno prema ideji multikulturalnosti.Najnovije