Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

SVEUČILIŠTE

Studij Kreativne terapije na Umjetničkoj akademiji


OSIJEK - Na 4. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održanoj u utorak, 26. siječnja 2016. godine, članovi Senata, na čelu s rektorom prof. dr. sc. Željkom Turkaljem, razmatrali i usvojili ukupno 13 točaka dnevnog reda.  

Akademskoj i široj društvenoj zajednici zasigurno će najzanimljivija biti informacija da je prihvaćen ustroj novog poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Kreativne terapije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Senat je donio odluku kojom je prihvaćen Elaborat o studijskom programu studija Kreativne terapije sa smjerovima Art terapija, Terapija plesom i pokretom, Muzikoterapija i Dramaterapija, i to iz Umjetničkog znanstvenog područja, znanstvenih polja: likovne umjetnosti; plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta; glazbene umjetnosti; kazališne umjetnosti te znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti.

Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije traje dvije godine (četiri semestra) i njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova, a izvodit će se na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek.

"Ovaj studij predstavlja apsolutnu novinu u hrvatskoj akademskoj zajednici, a drago mi je što je ustrojen u suradnji dvije sastavnice Sveučilišta u Osijeku. Novi studij Kreativne terapije namijenjen je edukaciji stručnjaka koje će raditi kao terapeuti osobama u poslijeoperativnim i poslijemedicinskim tretmanima kako bi ih se dovelo u što kvalitetnije zdravstveno stanje. Recenzije studija napravili su vrhunski inozemni stručnjaci s međunarodnih sveučilišta koja imaju dugu tradiciju provedbe art terapije. Svih pet recenzenata dodijelili su pozitivne i visoke ocjene za sadržaj i program navedenog specijalističkoga studija. U nastavku redovite procedure slijedi odobravanje studija i njegov upis u registar novih programa pri resornom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. „Čim dobijemo upisnicu u registar, krenut ćemo s ovim studijskim programom", naglasio je rektor Željko Turkalj.

Izvor: Sveučilište J.J Strossmayera Osijek

 Najnovije