Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

DEMOKRACIJA

Demo akademija


OSIJEK - Volonterski centar Osijek i PRONI Centar za socijalno podučavanje pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u programu obrazovanja za demokraciju „Demo akademija“, koji počinje 6. svibnja 2016. godine.

Ovim putem pozivamo medije da podrže promociju neformalnog programa obrazovanja za demokraciju i upis prve generacije polaznika „Demo akademija“!

 „Demo akademija“ je jednogodišnji multidisciplinarni program obrazovanja o demokraciji usmjeren na razvoj znanja, jačanje vještina te oblikovanje stavova i ponašanja koji su osnova društvenog angažmana građana te su važni za realizaciju ljudskih i građanskih prava i odgovornosti. Sadržajno i metodološki program omogućuje učenje i istraživanje kroz povezivanje teorije i prakse te istraživanje područja kao što su demokracija i civilno društvo, ljudska prava, socijalna kohezija, kultura mira, održivi razvoj, Europska unija. „Demo akademija“ počinje 6. svibnja, 2016. godine i traje do svibnja 2017. godine.

U provedbu obrazovnog programa, uz voditelje kolegija, kao predavači bit će uključeni različiti stručnjaci i praktičari iz cijele Hrvatske s višegodišnjim iskustvom u razvoju demokracije i civilnog društva.

Istraživanje o građanskim kompetencijama koje smo proveli tijekom zadnjih mjeseci pokazalo je kako građani uglavnom vladaju temeljnim konceptima iz područja demokracije, ljudskih prava, izgradnje mira, održivog razvoja, društvene kohezije, Europske unije. Međutim, ta su znanja, ali i stavovi, još uvijek nedovoljno izgrađeni te se sukladno tome brojni potencijali demokracije još uvijek nedovoljno koriste.

U edukaciju se mogu uključiti predstavnici organizacija civilnog društva i aktivni pojedinci s područja Slavonije i Baranje koji doprinose razvoju demokracije, ljudskih prava, solidarnosti i smanjivanju diskriminacije te su otvoreni za različitosti, istraživanje i pomicanje osobnih granica, promišljaju o društvu u kojem živimo te žele aktivno doprinositi društvenom razvoju, osobito na lokalnoj razini.

Uz obrazovni program, planiramo organizirati javne diskusije i različite akcije u zajednici kako bismo okupili, ne samo predstavnike organizacija civilnog društva, nego i obrazovne ustanove i relevantne stručnjake i sve druge građane koji su motivirani promišljati o aktualnim društvenim temama i poduzimati inicijative usmjerene izgradnji društva u kojem se njeguje pluralizam i dostojanstvo svakog pojedinca i u kojem se poštuju ljudska prava i slobode.

Rok prijave je 24.4.2016.

Više o edukaciji, voditeljima kolegija te načinu prijave možete naći na www.demoakademija.vcos.hr

Kontakt:
Nikoleta Poljak
Voditeljica programa Razvoj civilnog društva i demokracije
M: 091 211 30 88
E:  demoakademija@vcos.hr

Izvor: Volonterski centar Osijek

 Najnovije