Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

NOVE VIJESTI

Rezultate aktivnosti u okviru ESF projekt Učimo zajedno 2


OSIJEK - Osječko-baranjska županija je u srijedu 29. lipnja 2016. godine predstavila rezultate provedenih aktivnosti u okviru ESF projekt „Učimo zajedno 2“ koji je usmjeren izjednačavanju mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u život zajednice kojoj pripadaju, naročito u redovitu nastavu koju djeca s teškoćama u razvoju uspješno pohađaju s pomoćnicima u nastavi.

Nazočne su ispred Osječko-baranjske županije pozdravili zamjenik župana Dragan Vulin i Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, voditeljica projekta i predstavnik partnera Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje Toni Žufić. Rezultate projekta predstavila je koordinatorica na projektu Dorotea Telarović.

„Na području Osječko-baranjske županije u 52 redovite osnovne škole i 27 srednjih škola čiji je Županija osnivač, evidentirano je 775 djece s teškoćama, ali su škole prije ovog projekta iskazale potrebu za 194 učenika kojima je nužno potreban pomoćnik u nastavi. S obzirom na tešku gospodarsku situaciju, Županija je sufinancirala projekt sa 140.000,00 kuna vlastitih sredstva za ovu namjenu, ali vidite da ulažemo velike napore kako bi osigurali financiranje iz svih raspoloživih izvora jer nismo u mogućnosti sami financirati pomoćnike u nastavi. Projektom „Učimo zajedno 2“ su ravnomjerno su bili obuhvaćeni učenici s teškoćama u razvoju-korisnici sa svih područja Županije - 106 učenika s teškoćama u razvoju iz 39 osnovnih i 4 srednje škole, za koje su iz projekta osigurani pomoćnici u nastavi tijekom školske godine 2015./2016. Ovaj projekt ima i svoju proizvodnu dimenziju jer smo kroz isti uspjeli zaposliti 80 mladih nezaposlenih osoba koje će kroz program osposobljavanja i iskustvo steći dodatne kompetencije kako bi u budućnosti bili konkurentniji na tržištu rada. Izuzetno smo zadovoljni što je naš projekt kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava osigurao kontinuitet započet s Učimo zajedno, tako da sad imamo veći broj učenika s teškoćama u razvoju koji imaju bolje uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Također, već smo u pripremi projekta „Učimo zajedno 3“, naša prijava je prošla 1. fazu tijekom koje nam je po strogim kriterijima natječaja odobrena prijava za 70 učenika s teškoćama u razvoju. “, rekla je Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske.

“Nastavno na svoje iskustvo u provođenju projekata, Agencija je odgovorna za administrativno praćenje i izvještavanje prema Ugovornom tijelu, logističku i tehničku podršku. Nastojimo se priključiti javnom i privatnom sektoru u što adekvatnijoj apsorpciji sredstava iz EU fondova. U planu kao i u pripremi brojni su projekti kroz ESF koje planiramo ostvariti sa Osječko-baranjskom županijom. Trenutno je u pripremi Učimo zajedno 3, kao nastavak trenutnog projekta i pomoć u pomoć u pripremi projekta vezano za osiguravanje prehrane za djecu pri školskim kuhinjama. Također apliciramo na natječaje iz fondova iz međunarodne suradnje.”, rekao je Toni Žufić, predstavnik Regionalne razvojna agencije Slavonije i Baranje.

Sažetak projekta „Učimo zajedno“:

- Korisnik: OBŽ;
- Ciljevi:
1. Unaprijediti socijalno uključivanje djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja i samim tim
2. Smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije.
3. Uspostaviti mehanizam međusektorske suradnje ključnih dionika na razini županije u provedbi 

- Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.615.750,00 kn za što je 95% financiranja osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske (2.475.750,00 kn), a 5% su vlastita sredstva Osječko-baranjske županije (140.000,00 kn).

- Učimo zajedno 2 osigurati 68 pomoćnika u nastavi za 87 učenika/učenicu s teškoćom u razvoju; socijalne inkluzije djece i mladih;

- Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.615.750,00 kn za što je 95% financiranja osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske (2.475.750,00 kn), a 5% su vlastita sredstva Osječko-baranjske županije (140.000,00 kn).

- Učimo zajedno 2

 Najnovije