zatvori oglas

DRŽAVNA MATURA

Maturanti provjerite svoje znanje


OSIJEK - Otvoreno učilište Algebra, kao organizator najvećeg probnog testiranja za maturante u Hrvatskoj, poziva učenike da se prijave za potpuno besplatne ovogodišnje probne ispite. Probni ispiti održat će se 25. ožujka u Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Zadru, Dubrovniku i Šibeniku.

Svake se godine na ove probne ispite prijavi ukupno oko 5000 učenika koji rješavaju više od 10.000 ispita. Projekt Probnih ispita provodi se kako bi se maturantima dala prilika da pravovremeno provjere svoje znanje iz triju područja – matematike, hrvatskoga i engleskoga jezika – budući da ih se u ovoj fazi školske godine, prema vlastitom priznanju od prošle godine, 38 posto još uvijek nije počelo pripremati za važan ispit državne mature.

Brojni maturanti koji su se dobrovoljno odazvali pisanju probnih ispita prošle godine u konačnici su, tijekom istraživanja koje je održano nakon cijelog postupka, s čak 98 posto svojih glasova rekli kako su zadovoljni ovim projektom i da im je probno testiranje dobrodošlo u sklopu priprema za važan ispit kao što je državna matura. Interes maturanata tijekom prošle tri godine provedbe projekta probnih ispita vezanih uz maturu i ovakve povratne informacije potvrdili su potrebu za probnim ispitima i opravdanost njihova provođenja.

Na dane održavanja Probnih ispita maturanti će pisati ispite iz tri predmeta – Matematike, Hrvatskog jezika i Engleskog jezika – na uobičajene dvije razine znanja (A i B), po gotovo svim pravilima državne mature (jedino je vrijeme rješavanja prilagođeno količini i odabiru ispitnih zadataka), pa maturanti na ovaj način doživljavaju pravo iskustvo kakvo ih čeka na državnoj maturi. Maturante tijekom probnih ispita očekuju zadaci koje su pripremili pomno odabrani srednjoškolski profesori s velikim iskustvom u pripremi učenika i samom procesu državne mature: radi se o originalnim zadacima koji su posebno za ovaj projekt pripremljeni prema odredbama ispitnih kataloga te ih stoga dosad nisu mogli susresti u zbirkama.

Zainteresirani maturanti koji svoja znanja iz ključnih predmeta s državne mature žele provjeriti na vrijeme trebaju se što prije prijaviti za probna testiranja budući da je broj mjesta ograničen. Za prijavu i ostale pojedinosti probnih ispita potrebno je posjetiti stranicu: http://drzavnamatura.hr/probna-matura-2017/. Probni ispiti za sve su maturante koji se na njih prijave posve besplatni te oni nemaju nikakvih financijskih ili drugih obaveza. Nakon polaganja probnog ispita, maturanti će elektroničkom poštom primiti svoje rezultate, a Otvoreno učilište Algebra će, kao i prethodnih godina, objaviti prosjek uspješnog rješavanja pojedinih ispita kako bi maturanti mogli znati kakvo su znanje pokazali u odnosu na generaciju, kao i ostale statistike vezane uz uspješnost rješavanja ispita iz pojedinih predmeta po gradovima.

Izvor: OU Algebra

 Najnovije