Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

KARTA BUKE

467 tisuća kuna za izradu karte buke grada Osijeka


OSIJEK - Unatoč uvjerenju da je Osijek razmjerno tih grad , na njegovim cestovnim raskrižjima buka ni noću uglavnom nije manja od 60-ak decibela. Cestovni promet najveći je onečišćivač, pokazala je strateška karta buke grada Osijeka.

Ako ste uvjereni da veću buku proizvodi vaš susjed bušeći zid, možda ste i u pravu, ali ta buka kao ni ona javnih priredbi, ugostiteljstva i remećenja javnog reda nije mjerena. Strateška karta buke obuhvaća buku cestovnog tramvajskog, željezničkog i industrijskog prometa rekao je dr.sc. Alan Štimac, voditelj projekta.

Grad Osijek, koji je u izradu karte buke uložio 467 tisuća kuna, postavljanjem bukobrana pomoći će Osječanima koji žive u bukom najonečišćenijim dijelovima grada. Prema riječima zamjenika gradonačelnika Denis Ambruša, u Osijeku je najtiše u središtima Vijenca Ivana Meštovića, Sjenjaka i drugih naselja isključivo stambene namjene.

Predstavljanjem strateške karte buke grada Osijeka započela je i javna rasprava u sklopu koje su svi prijedlozi građana kako Osijek učiniti tišim i za život ugodnijim dobrodošli. Javna rasprava traje do 18. kolovoza, a osim u gradskom Upravnom Odjelu za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu, stratešku kartu buke može se proučiti i na interaktivnoj karti grada Osijeka putem ovog linka. Najnovije