zatvori oglas

LEGOSI U CENTRU

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu poziva na suradnju


OSIJEK - U cijelosti vam prosljeđujemo priopćenje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, kako bi vas upoznali s njihovim radom te potakli na moguće uključivanje u rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu 13. listopada 2014. godine otvorio je vrata prvim korisnicima tretmana poludnevnog boravka za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Izvaninstitucionalni tretman poludnevnog boravka „Legosi u centru“, trogodišnji je projekt koji je Centar aplicirao u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek i Osnovnom školom Sv. Ana u Osijeku. Projekt je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Tretman poludnevnog boravka obuhvaća niz različitih usluga: pomoć i podrška u svladavanju nastavnog gradiva, organizirano provođenje slobodnog vremena, psihosocijalna podrška korisnicima i članovima obitelji, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, kreativne radionice, sportske radionice i informatičke radionice. Navedene aktivnosti obuhvaćene su tretmanom poludnevnog boravka budući da su slabiji akademski uspjeh, izostanci iz škole i neorganizirano provođenje slobodnog vremena uz narušene obiteljske odnose rizični čimbenici koji pogoduje razvoju problema u ponašanju.

Rad poludnevnog boravka organiziran je u dvije smjene. U sklopu poludnevnog boravka zaposlene su dvije odgajateljice: Tena Zalović, socijalni pedagog i Kristina Krulić, psiholog koje svakodnevno organiziraju rad korisnika i rad s članovima obitelji. Osim odgajateljica, veliku ulogu u provođenju svih aktivnosti imaju i volonteri koji su u velikom broju pokazali interes za volonterski angažman s djecom i mladima uključenima u ovaj tretman. Trenutno je u rad poludnevnog boravka uključeno 40 volontera koji svakodnevno pružaju korisnicima pomoć i podršku u svladavanju nastavnog gradiva i sudjeluju u raznim radionicama i aktivnostima s korisnicima. Iako je u rad poludnevnog boravka uključen velik broj volontera i dalje postoji potreba za dodatnim volonterskim angažmanom stoga su svi zainteresirani volonteri pozvani da kontaktiraju Centar za nestalu i zlostavljanu djecu putem telefona 031/272-953 ili putem mail adrese legosiucentru@gmail.com.

Ciljana skupina korisnika su djeca i mladi s problemima u ponašanju i maloljetni počinitelji kaznenih djela osnovnoškolske (7-14 godina) i srednjoškolske (14-18 godina) uglavnom s područja grada Osijeka. Projektom je predviđen maksimalni kapacitet od 12 korisnika, no u tretman poludnevnog boravka već sada je uključeno 13 korisnika što prikazuje povećanu potrebu za kvalitetnim izvaninstitucionalnim oblicima tretmana za djecu i mlade s problemima u ponašanju na području grada Osijeka. Povratna informacija koju dobivamo od samih korisnika je da su iznimno zadovoljni načinom na koji je organiziran poludnevni boravak, svim aktivnostima koje se u sklopu njega provode i podrškom koju im pružaju volonteri. Direktni napredak vidljiv je kroz poboljšanje akademskog uspjeha, smanjenje izostanaka s nastave i pozitivne promjene u ponašanju.

Sve aktivnosti poludnevnog boravka možete pratiti putem naše web stranice: www.legosi.org ili nas osobno posjetiti na adresi J.J.Strossmayera 1/1, 31 0000 Osijek.

Tekst: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Foto: Glas SlavonijeNajnovije