Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

UDRUGA MOJE DIJETE

Budi tu i ohrabri me


OSIJEK - Danas, ponedjeljak 21. prosinca s početkom u 13:00 sati, na adresi Tadije Smičiklasa 2, Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Moje dijete" predstaviti će projekt udruge.

Opći cilj:
Pružanje psihosocijalne pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti i članovima njihove obitelji

Kratak opis projekta:
Pružanje psihosocijalne potpore djeci oboljeloj od malignih bolesti i članovima obitelji kroz pomoć u prevladavanju barijera uzrokovanih bolešću, prilagodbi, zdravstvenu edukaciju te uključivanje zajednice unapređenjem znanja o malignim bolestima.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Centrom zdravlja VAGA i GD Crvenog križa Osijek, uz financijsku podršku Ministarstva zdravlja.

Izvor: Udruga "Moje dijete"Najnovije