Osijek, gradski portal Osijek-Online.Com

NATJEČAJ HAKOM-A

Potpore za uvođenje interneta i poplavljenim Slavoncima


Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je šesti javni natječaj za dodjelu državnih potpora za izgradnju potrebne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža. Natječaj je objavljen u sklopu HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, a njime se želi izgraditi potrebna infrastruktura za ciljane korisnike poput domova zdravlja, školskih i drugih ustanova javne vlasti.

Potpore se nude za tridesetak ciljanih korisnika na području jugoistočne Slavonije (Cvelferija), koje je u svibnju ove godine pogodila katastrofalna poplava. Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu zatražiti natječajnu dokumentaciju slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte potpore@hakom.hr s nazivom predmeta (subject) “Zahtjev za natječajnom dokumentacijom – šesti krug“. Krajnji rok za predaju ponuda je 15. rujna, kada je i javno otvaranje ponuda. Odluka o dodjeli potpora bit će objavljena do 3. listopada 2014. Sve informacije o Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dostupne su preko HAKOM-ovih internetskih stranica.

(G.S. / E.S.)

 Najnovije