zatvori oglas

NOVE VIJESTI

Dnevni boravak - Županijska 11


OSIJEK - Organizacija za građanske inicijative (OGI)  u partnerstvu s Gradom Drnišem i  Centrom za socijalnu skrb iz Drniša započela je 01.11.2014. godine  jednogodišnju  provedbu  projekta kojeg  financira Ministarstvo socijalne politike i mladih  pod nazivom „Podržite naše starenje“.
 
Cilj ovog projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje  sa  svrhom  sprječavanja  zlouporabe  ugovora o doživotnom /dosmrtnom uzdržavanju.

U sklopu projekta te u suradnji s udrugom Aktivni umirovljenici Osijek, dana 21.9.2015 u 10 sati održati će se info radionica na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“. Radionica će se održati u gradskom Dnevnom boravku, Županijska 11, Osijek.Najnovije