zatvori oglas

NOVE VIJESTI

HNK Osijek


OSIJEK - Raspored predstava u HNK u Osijeku od 4. 9.do 12. 9. 2016.

4. 9. nedjelja
NEMA PREDSTAVE

5. 9. ponedjeljak
NEMA PREDSTAVE

6. 9. utorak
NEMA PREDSTAVE

7. 9. srijeda
18:00 - Svečano obilježavanje 140. godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj
20:00 - BELIŠĆANSKE ZLATNE JESENI
Gostovanje HNK u Osijeku u Belišću
JEDAN ČOVJEK DVA ŠEFA
komedija R. Beana

8. 9. četvrtak
NEMA PREDSTAVE

9. 9. petak
19:00 - MOJE PJESME, MOJI SNOVI
mjuzikl R. Rodgersa

10. 9. subota
19:00 - MOJE PJESME, MOJI SNOVI
mjuzikl R. Rodgersa

11. 9. nedjelja
NEMA PREDSTAVE

12. 9. ponedjeljak
19:00 - MOJE PJESME, MOJI SNOVI
mjuzikl R. Rodgersa

 Najnovije