zatvori oglas

NOVE VIJESTI

HNK Osijek


OSIJEK - Raspored predstava u HNK u Osijeku od 26. 2. 2018. do 4. 3. 2018.

Ponedjeljak, 26. 2. 
Pretplata 3
20:00 - LUKAVA UDOVICA
komedija C. Goldonija

Utorak, 27. 2.
19:00 - ANĐELI BABILONA
komedija M. Matišića

Srijeda, 28. 2.
18:00 - ANĐELI BABILONA
komedija M. Matišića

Četvrtak, 1. 3.
NEMA PREDSTAVE

Petak, 2. 3.
18:00 - BAJADERA
opereta E. Kálmána

Subota, 3. 3. 
Obiteljska subota
18:00 - BAJADERA
opereta E. Kálmána

Nedjelja, 4. 3.
NEMA PREDSTAVENajnovije