zatvori oglas

NOVE VIJESTI

HNK Osijek


​OSIJEK - Raspored predstava u HNK u Osijeku od 13. 5. 2019. do 19. 5. 2019.

Ponedjeljak, 13. 5.
18:00 - BUBA U UHU
vodvilj G. Feydeaua

Utorak, 14. 5. 
18:00 - BUBA U UHU
vodvilj G. Feydeaua

Srijeda, 15. 5. 
19:00 - BUBA U UHU
vodvilj G. Feydeaua

Četvrtak, 16. 5. 
19:00 - BUBA U UHU
vodvilj G. Feydeaua

Petak, 17. 5. 
U pripremi SUGAR

Subota, 18. 5. 
U pripremi SUGAR

Nedjelja, 19. 5. 
U pripremi SUGARNajnovije