zatvori oglas

NOVI ZAKON O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU Ukida se običaj da djeca naslijede ured roditelja bilježnika
 - U Zakonu o javnom bilježništvu dodatno će se pojačati obveza javnih bilježnika da prilikom solemnizacije ugovora stranke upoznaju sa sadržajem ugovora, odnosno da im budu jasne sve posljedice koje mogu nastupiti nakon njegova potpisivanja - rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, navodeći kako je slučaj franak, kad tisuće ljudi nisu bile svjesne da uzimaju kredite tako da im banka u svakom trenutku može promijeniti kamatu, ukazao na potrebu da se pojača obveza javnih bilježnika da klijente upoznaju s time što upisuju.Izmjena Zakona o javnom bilježništvu u planu je normativnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa za iduću godinu. Kako kaže ministar, neće biti nekih krupnijih izmjena, ali će se dodatno urediti i precizirati osnovna pitanja.Tako će se intervenirati u norme kojima se uređuju uvjeti i postupak imenovanja javnih bilježnika, i to tako da prisjednik ne bude automatski u prednosti pred ostalim kandidatima. Postupak će provoditi Javnobilježnička komora, no Ministarstvo pravosuđa će imati aktivniju ulogu, a nije isključeno da ubuduće i ministar pravosuđa saslušava kandidate.Zbog čestih slučajeva da su javnobilježničke urede nakon odlaska bilježnika u mirovinu preuzimala njihova djeca, vrlo se često otvaralo pitanje “nasljednog prava” koje je važno, tim prije što je bilježnicima posao unaprijed zajamčen, ali je broj ureda limitiran. U Ministarstvu pravosuđa kažu da će pokušati tome doskočiti, ali će biti slučajeva da će djeca koja su radila u uredu roditelja, na koje su stranke navikle, a ne bude boljih kandidata od njih, preuzimati javnobilježničke urede.S donošenjem novog zakona doći će i do revidiranja mreže javnih bilježnika. Naime, kriteriji za utvrđivanje broja službenih sjedišta javnih bilježnika i dalje će biti broj stanovnika te gospodarskih subjekata. Sad ima podosta ureda koji su bez posla.Preciznije će se urediti i pitanje stegovne odgovornosti javnih bilježnika. U praksi je, naime, bilo situacija da je bilježnik uhvaćen u neplaćanju poreza, ali nije bilo jasno kakva bi trebala biti posljedica njegova ponašanja, odnosno je li to razlog za razrješenje ili za kakvu blažu stegovnu kaznu.U obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kaže se da se namjerava iznova urediti poslovanje javnih bilježnika, s posebnim naglaskom na uvođenje elektroničkih javnobilježničkih isprava.Zasad se neće širiti opseg poslova javnih bilježnika, no u perspektivi bi im se moglo povjeriti osiguranje dokaza. Riječ je o prethodnom osiguranju dokaza u parničnom postupku kao što je uzimanje iskaza svjedoka ili utvrđivanje međa. ...

< 20:45 Raznježena Kesovija: Nije mala stv...20:46 Bebek je dvaput prekidao meč Engle... >

 Najcitanije u zadnja dva dana: