zatvori oglas

Sisak: obilježeno 50 godina od izlaženja prvog broja časopisa za kulturu „Riječi”
 Predstavljanjem novoga dvobroja „Riječi”, časopisa za književnost, kulturu i znanost, u četvrtak navečer u prostorijama Matice hrvatske u Sisku, obilježeno je 50 godina izlaženja prvoga broja časopisa i 20 godina kontinuiranog izlaženja „Riječi”.  Dobro je da se opet vide „Riječi”, moglo se čuti u prepunim prostorijama Matice Hrvatske u Sisku, jer je ovaj časopis odavno prerastao lokalne sisačke okvire i postao svehrvatski časopis za kulturu koji se stvara u Sisku. Prvi broj „Riječi”, kako je u uvodu istaknula glavna urednica Đurđica Vuković, izašao je 1969. godine.  Progoni matičara 70-ih godina rezultirali su gašenjem „Riječi”, koje su opet obnovljene 1990. godine. Zbog rata i financijske krize ponovo je došlo do zastoja u izlaženju, a od 1999. godine naovamo časopis u kontinuitetu izlazi zadnjih 20 godina. U tih zadnjih 20 godina u „Riječima” je surađivalo više od 700 autora, a najplodniji su Ludvig Bauer sa 40 priloga i Darija Žilić sa 39. Riječi je u proteklih pedeset godina uređivalo pet glavnih urednika: Dragan Božić, Juraj Bedenicki, Ante Matijašević, Slavko Jendričko i Đurđica Vuković, a pojedine brojeve kao gosti urednici uredili su Ludwig Bauer, Andrija Tunjić i Darija Žilić. U posljednje vrijeme časopis Riječ redovito izlazi zahvaljujući financiranju Sisačko-moslavačke županije i Ministarstva kulture, dok su dotacije grada Siska simbolične. ...

< 22:43 Masovni prosvjedi više od 500.000 ...23:01 Mamić je dobio nagradu za najbolje... >

 Najcitanije u zadnja dva dana: